Word lid van de Vereniging Euregio Bedrijvenpark als u ondernemer of bewoner bent op Euregio Bedrijvenpark deel 1 en niet deelneemt in de BIZ.

Euregio delen 2 en 3 kennen verplicht parkmanagement en zijn automatisch lid van hun vereniging. De meeste ondernemers op Euregio deel 1 doen mee aan alle collectieve activiteiten doordat ze aangeslagen worden voor het ondernemersfonds BIZ dat per 1 januari 2018 van kracht is. 

Als lid van onze verenigingen kunt u rekenen op vele voordelen:

Belangenbehartiging:

 • Het bestuur heeft structureel overleg met het gemeentebestuur en uitvoerende ambtenaren
 • Kosteloos gebruik van ons inloopspreekuur waarbij ook politie, brandweer, gemeente en wijkgilde aanwezig zijn
 • In voorkomende gevallen heeft het bestuur overleg met overheden, nutsbedrijven en dergelijke. Ze waakt er voor dat de continuïteit van ondernemen gewaarborgd blijft op het bedrijvenpark. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, beschikbaarheid van personeel.

Netwerken:

 • Minimaal twee ledenvergaderingen per jaar. Hier kunt u uw stem uitbrengen of uw vernieuwende ideeën aankaarten. Bovendien kunt u in een informele sfeer onder het genot van een hapje en een drankje kennis maken met andere leden. Daarnaast organiseert het bestuur voor belangrijke items tussentijdse vergaderingen.
 • Vergaar nieuwe kennis en vergroot uw zakelijk netwerk met de huidige leden die gehuisvest zijn op het bedrijventerrein.

Veiligheid:

 • Profiteer van de collectieve bewaking op het bedrijvenpark. De vereniging draagt de volledige kosten voor de preventieve surveillance.
 • Maak gratis gebruik van geavanceerde defibrillatoren (AED’s) in geval van onverwachte levensbedreigende situaties zoals hartfalen. Via een computergestuurde stem wordt u volledig begeleid waardoor u direct actie kunt ondernemen.
 • Neem deel aan de wettelijk verplichte BHV-cursussen waarvoor de vereniging scherpe prijsafspraken heeft gemaakt.

Collectieve inkoop en efficiency:

 • Energie (gas en elektra)
 • Afvalinzameling
 • Subsidie op zonnepanelen (grootverbruik)
 • Financiering van duurzame maatregelen
 • Tuinonderhoud en onkruidbestrijding

Contributie:

Alle bewoners en bedrijven op Euregio deel 1 die niet aangeslagen worden voor de BIZ, kunnen lid worden van de Vereniging Euregio Bedrijvenpark voor € 65,-. daarmee draaien ze mee in alle activiteiten en dragen ze bij aan het goede leef- en werkklimaat op het Euregio Bedrijvenpark.