Maatschappelijk Bedrijvenpark

Het veilige grensoverschrijdende bedrijvenpark is sterk in maatschappelijk betrokken ondernemers, vakbekwame medewerkers en noaberschap.

Noaberschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar. Ze zijn dan ook beiden sterke kenmerken van ons bedrijvenpark. Wij zijn gewend om samen te werken en elkaar wat te gunnen. In het verlengde daarvan kijken we of we organisatie en mensen uit de omliggende wijken kunnen betrekken. We kijken dan vooral naar mensen die een duwtje in de rug nodig hebben. Hieronder een aantal sociale mijlstenen:

  • Het Euregio Bedrijvenpark kent het hoogste aantal Werkpakt gecertificeerde bedrijven van alle bedrijventerreinen in Enschede. Dit certificaat wordt jaarlijks door de gemeente Enschede uitgereikt aan bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (“mensen uit de doelgroep”)een plek geven in hun bedrijf. Tel daar bij op de talloze bedrijven die voldoen aan de landelijke PSO ladder.
  • We werken samen met de Dorpsraad Glanerbrug en Noaberhuus. Onze hovenier voor zowel bedrijfstuinen als het openbare groen werkt met mensen uit de doelgroep, die door de Dorpsraad aangedragen zijn.
  • Op Euregio Bedrijvenpark bevindt zich een opleidingshuis waar medewerkers uit de doelgroep een MBO opleiding krijgen. Het opleidingshuis is opgezet door Esschert Design.
  • Het bedrijf Grafotex werkt buiten de directie alleen met mensen uit de doelgroep
  • De moderne houtwerkplaats van het Leger des Heils, 50/50 Workforce, is gevestigd op ons bedrijvenpark.
  • De vereniging Euregio Bedrijvenpark kent naast het bestuur een aparte werkgroep MVO. Hierin zijn drie ondernemers vertegenwoordigd die nieuwe projecten bedenken om MVO nog beter onder de aandacht te brengen. Zo hebben ze een MVO BBQ georganiseerd waar de bediening geschiedde door mensen uit de doelgroep en waar MVO organisaties een podium kregen. Tevens hebben zij een relatiegeschenk bedacht dat gemaakt wordt door 50/50 Workforce.
  • De adviseur van het wijkgilde van de gemeente Enschede maakt deel uit van ons periodieke inloopspreekuur zodat ondernemers er ook terecht kunnen met personele vraagstukken.

De komende tijd gaan we met de ervaringen van de huidige MVO ondernemers proberen andere ondernemers van ons bedrijvenpark te stimuleren om mensen uit de doelgroep aan te nemen.

Op deze website vindt u in de nabije toekomst onder het kopje “MVO” verder een soort marktplaats voor personeel. We kijken of we deze kunnen vullen in samenwerking met Glanerbrug Werkt en Noaberhuus. Zij kunnen daar dan hun personeelsaanbod op plaatsen. Ondernemers van Euregio Berdrijvenpark kunnen op hun beurt vacatures plaatsen. Op die manier hopen we dat we nog meer mensen actief kunnen betrekken bij onze bedrijvigheid!